aanwijspen    Geperste letters.


Gaat het vermeerderen aan de slag.
Voorheen was het monnikenwerk,
getekend in klooster of kerk.
Bij kaarslicht tot men dubbel zag.

Letters werden gespiegeld vergaard,
uit hun vakjes genomen
woorden gevormd, regel wordt noemenswaard.
Een lust des schrijver
vereeuwigd zijn ijver.

Het vliegwiel draaiend houden
met mankracht aangedreven
tot kunst verheven.
Kwetsbaar evenwicht
vel voor vel, druktoestel
de kloof letterlijk gedicht.

Eerst was er slechts een exemplaar
voor de Heeren weliswaar.
Nu voor Jan en alleman
die gretig kennis tot zich nemen kan.

Onder de hamer, de moker dus
aan de oud ijzerboer, tien cent de kilo
voor de spijkers op laag water
te laten roesten of als
fragmenten te laten ontploffen,
eens was hij onovertroffen.© Hans van de Camp