aanwijspen    Vogelaar wijk.


Verscheurd canvas,
gapende leegten gevuld met
blauw ogende kwadranten.
Gestapeld vensterwerk
bedekt het getrek aan
het gestommel van het verre verval.
Als een geruiten keukendoek
klaar om gehangen te worden
in de galerij van ontvogelde wijken.

De wind huilt
galmend door de galerij
opzij opzij,
niemand schuilt.
de dagelijkse heli
verwaaid het herfstblad.
Stromen gebakken lucht
van tulbanden en wapperend gewaad.

Het met regelmaat terugkerende
blauw, die van doe maar kalm.
Rommelt en hangt scheef te wezen
er is geen dak of straat niveau
zwevend op goed geluk.
Hoe ziet zij ons, de kijker, schreeuwend
rood vanuit haar kaartenhuis.
Hier ben ik thuis.
© Hans van de Camp